Do tyłu Do przodu
 

Logowanie do systemu iBOK

Sprawdź stan faktur, swoje łącze

Login:

Hasło:

infolinia

669 777 005

montaż i serwis

669 777 005

Skorzystaj z naszych usług

Aktualności

29.04.2015 

Działając w imieniu „NEO-NET" Łukasz Kasperek informuję, że zmianie uległy warunki Umowy oraz Regulamin Operatora, które w aktualnym brzmieniu, stanowią załącznik do pisma. 

Zmiany w Umowie oraz Regulaminie stanowią uzupełnienie ich treści o elementy wymagane przez art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w zakresie:

- wskazania elementów składających się na opłatę abonamentową – § 1 pkt. 2 a - g Umowy

- postanowień dotyczących minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych § 2 pkt. 9 Umowy

-  sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi- § 3 pkt. 6, 7, 10 Umowy

- sposobu dokonywania płatności przez Operatora na rzecz Abonenta - § 6 pkt. 1 Umowy

- trybu i warunków dokonywania zmian Umowy oraz warunków jej przedłużenia - § 3 pkt. 4, 5, 6, 7, 10 § 11 pkt. 1 - 5 Umowy 

- ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi urządzeń końcowych - § 7 pkt. 4 Umowy

- danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi - § 6 pkt. 4 Umowy

- danych dotyczących jakości świadczonej usługi - § 1 pkt. 4, 5, 7, § 4 pkt. 1, 2 Umowy

- zakresu usług serwisowych oraz sposobu kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą - § 6 pkt. 1, 2, 3, 4 Umowy

- zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokości odszkodowania oraz terminu i warunków jego wypłaty - § 9 pkt. 1, 2, 4 Umowy

- zasad, trybu i terminów składania i rozpoznawania reklamacji - § 10 pkt. 1 - 22 Umowy

- informacji o polubownym załatwianiu sporów - § 12 pkt. 4 Umowy

- sposobu uzyskiwania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów serwisowych - § 12 pkt. 3 Umowy

-  sposobu uzyskiwania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych § 9 pkt. 3 Umowy

- postanowień dotyczących opłat należnych w momencie rozwiązania Umowy oraz warunków zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych § 7 pkt. 2, 3 Umowy

            Jednocześnie informuję, że Abonent ma prawo nie zgodzić się z nowymi warunkami Umowy oraz Regulaminu, w takiej sytuacji ma prawo Umowę wypowiedzieć. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zostać doręczone Operatorowi nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie Abonent akceptuje nowe warunki. Zmiany w Umowie oraz Regulaminie wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

 

 • Problemy z dostępem do internetu

  Data dodania: 2020-04-27 21:46

  W związku z ostatnimi awariami dostępu do internetu- przerywanie bądź całkowity brak usługi informujemy, iż wiemy o problemie oraz pracujemy aby temu zapobiec.

   

   

 • Płać mniej za internet - "Poleć znajomym i zyskaj"

  Data dodania: 2014-05-08 17:11

  Oszczędzaj za każdego poleconego przez Ciebie Klienta!
  Za każdą poleconą osobę skierowaną do NEO-NET otrzymaj jeden miesiąc za 1 zł!!!

  Szczegółowe informacje w dziale PROMOCJE.

 • Aktywacja za "zeta"

  Data dodania: 2014-05-08 17:11

  Firma NEO-NET oferuje aktywację w cenie promocyjnej 1,23 zł w dwóch przypadkach:

  - w wybranych lokalizacjach,

  - przy posiadaniu własnego sprzętu.

   

  Wiecej informacji w dziale PROMOCJE.

   

 • Zapraszamy do zalogowania się do eBOK

  Data dodania: 2014-05-08 17:10

  Jesteśmy firmą nastawioną na komunikację elektroniczną. W trosce o najwyższą jakość naszych usług, a także dbając o dobry kontakt z klientem stworzyliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, które ciągle ulepszamy.

Strony: 1